Britt-Marie Eklund om barnet

image

     Barnets bråddjup är bottenlöst.
     Att vara barn är att falla lodrätt
     genom Verkligheten
     med insiktens sten
     fastlänkad vid fotleden.
     Förbi de vuxnas skymmande åldrar –

Paul Simon om det uppenbara

I’ve been waking up at sunrise
I’ve been following the light across my room
I watch the night receive the room of my day
Some people say the sky is just the sky
But I say
Why deny the obvious child?
Why deny the obvious child?

Ur “The obvious child” från The Rhythm of the Saints (1990)

Joseph Brodsky om Venedigs vatten

image

It really does look like musical sheets, frayed at the edges, constantly played, coming to you in tidal scores, in bars of canals with innumerable obbligati of bridges, mullioned windows, or curved crownings of Coducci cathedrals, not to mention the violin necks of gondolas. In fact, the whole city, especially at night, resembles a gigantic orchestra, with dimly lit music strands of palazzi, with a restless chorus of waves, with the falsetto of a star in the winter sky. The music is, of course, greater than the band, and no hand can turn the page.

Ur Watermark

Stig Larsson om det tabubelagda i våra värderingar av varandra

image

Varje liten skitgrej kan ses ur ett värdeperspektiv. Och trots det, vad är det folk går och tjatar om jämnt och ständigt? Jo, att ‘alla människor har lika värde’. Och i själva verket värderar de människor olika hela tiden.

Ur en intervju 14 juni 1987

Sara Mannheimer om (den jävla) samtiden

Jag har alltid våndats inför tyckandet. Det jag kan, och numera önskar, är att sitta i avskildheten och ostört få gå lös i mina eller andras egenskapade världar vilka förvisso till stor del är erfarenhetsbaserade, men i huvudsak ändå byggda på ­estetiska grunder.

Är inte begäret efter avskildheten och särskildheten ängsligt och fegt? Minnet av Barrikaderna som stod höga kring mig i barndomen blinkar allt som oftast likt ett alarm i kammaren, samtidigt som ­desillusionen över de politiska programmens ­reella möjligheter är ett faktum.

Allt fler väljer att bli konstnärer eller författare, kanske för att markera ett annorlunda sätt att leva – ett icketypiskt liv. Och genom att vara fattig och stå utanför trygghetssystem och konsumtions­hysteri kan man med rätta knipa en del politiska poäng. Men vem i denna stadiga utökning av utövare ska på allvar lyssna, betrakta och läsa förutom utövarna själva?

Ur en artikel i DN 2009-03-01

Louis C.K. om semestern

Parents live for the tiny vacations from their kids. Like when you put your kids in the car and you close their door, and that little walk around to your own door –  it’s like a carnival cruise.

Ur Chewed up (2008)

image

Paul Heaton om ett liv tillsammans

image

Now you’re older and I look at your face
Every wrinkle is so easy to place
And I only write them down just in case
That you die

Let’s take a look at these crows feet, just look
Sitting on the prettiest eyes
Sixty 25th of Decembers
Fifty-nine 4th of Julys

Not through the age or the failure, children
Not through the hate or despise
Take a good look at these crows feet
Sitting on the prettiest eyes

Ur “Prettiest eyes” från Miaow (1994)

Louis C.K. om det bästa scenariot

It’s not fun to be single at 41. I was married for 10 years, I’m divorced, I have two children. It’s hard to start again after a marriage. It’s hard to really look at someone and go, “Hey, maybe something nice will happen”. I know too much about life to have any optimism. I know even if it’s nice, it’s going to lead to shit. I know if you smile at somebody and they smile back, you’ve just decided something shitty is going to happen. You might have a nice couple of dates but then she’ll stop calling you back and that’ll feel shitty. Or you’ll date for a long time and then she’ll have sex with one of your friends, or you will with one of hers, and that will be shitty. Or you’ll get married and it won’t work out and you’ll get divorced and split your friends and money and that’s horrible. Or you’ll meet the perfect person who you love infinitely and you even argue well and you grow together and you have children and then you get old together and then she’s gonna die.

That’s the best case scenario, is that you’re gonna lose your best friend and then just walk home from D’Agostino’s with heavy bags every day and wait for your turn to be nothing also.


Ur Louie, S01E01

Henry Wiggen om döden

image

Bruce Pearson: Everybody’d be nice to you if they knew you were dying.

Henry Wiggen: Everybody knows everybody is dying; that’s why people are as good as they are.

Ur Bang the Drum Slowly (Richard D. Hancock, 1973)

 

Joseph Brodsky om Venedig

image

It all felt like arriving in the provinces, in some unknown, insignificant spot—possibly one’s own birthplace—after years of absence. In no small degree did this sensation owe to my own anonymity, to the incongruity of a lone figure on the steps of the stazione: an easy target for oblivion.

Ur Watermark